Buddha og Grundtvig i Sommerlandet


En ny slags ferie – en ny slags skole for livet. Kontemplative sommerkurser i 2018.

Helgenæs, 16.-22. juli (kursus 1) og 23.-29. juli (kursus 2) 2018.
Gomde Højskole - fordybelse, fællesskab, ferie

I højsommeren 2018 slår vi dørene op for en helt ny kombination af nyt og gammelt, øst og vest - to ugers “kontemplativ højskole” midt i den smukkeste sommer på Helgenæs, hvor du kan:

  • Fordybe dig i meditation i praksis - og dens forskellige baggrunde
  • Udforske hvordan et spirituelt liv og et aktivt liv kan spille sammen i nutiden
  • Møde en række vidende og inspirerende lærere og foredragsholdere, som åbner debatter om grønne, sociale, livsstilsmæssige og æstetiske dimensioner i forbindelse med meditation / buddhisme
  • Være med til at bygge eller plante noget blivende (højbede, drivhuse, vinmark) som du senere kan besøge på Gomde – og hvor du også kan få noget med hjem i form af gode praktiske “grønne” håndelag.
  • Møde venner som deler dine interesser i meditative / spirituelle dybder i tilværelsen.
  • Få mulighed for at reflektere, artikulere og præsentere dit eget “kontemplative projekt” (hvordan udfolder du hjertet i dit eget studie- / arbejdsprojekt – og hvordan giver vi hinanden ægte lyttende feedback)
  • Holde en eller to ugers smuk sommerferie ved skov, strand og godt selskab. Der bliver ro og fordybelse – men også fest, bål og musik.

Når man kontemplerer er man ikke optaget af at præstere noget, at have noget eller at tage sig ud som noget – man hviler eller flyder opmærksomt i tilværelsens dybere lagEn vigtig begyndelse

Sommerhøjskolen er den første af sin art: den er et pilotprojekt som forbinder den meditative strømning, som er Gomdes livsnerve, med en grundtvigsk tradition for levende dialog og engagement i tidens brydninger – på mange planer, fra individuelt til kulturelt, politisk, og økologisk. 

Vi tror vores tid behøver nye frie levende forbindelser mellem ånd, liv og samfund – og at en kontemplativ højskole kan være et vigtigt skridt hertil. Læs mere om ide-grundlaget herKurser

Vi udbyder to ugekurser i den smukke sommer på helgenæs 2018. De retter sig mod alle med et nyt eller gammelt engagement i kontemplation og meditation - og alle som er nysgerrige på de mange måder, spiritualitet finder moderne former. Kurserne kan opleves hver for sig eller i kombination. Kursus 1:

Komtemplation, Arbejde
& Engagement

16 - 22 juli 2018


Kan meditation gøre en forskel i videnskab, kunst og andre felter? Har terapi noget med ånd at gøre? Hvordan kan man være godt klædt på til at arbejde med andre? Med bl.a. Lone Fjorback, David Hykes og Erik Pema Kunsang.

Læs mere om kursus 1

Kursus 2:

Komtemplation, Eksistens
& Personligt Liv

23 - 29 juli 2018


Hvordan kan man leve med en spirituel dimension, i en moderne sækulariseret og globaliseret verden? Har hverdags-valg og hverdags-oplevelser noget med ånd at gøre? Med bl.a. Phie Ambo, Anders Laugesen og John Dunne.
Læs mere om kursus 2


Lærerne


Vi har fundet et “dream team” af lærere og bidragsydere, som fra vidt forskellige vinkler vil åbne udforskningen af måder, vi kan leve med ånd i vores tid. Nogle af dem er buddhistiske lærere eller folk der underviser indenfor andre kontemplative traditioner, andre kommer fra videnskabelige og samfundsmæssige engagementer, hvor det kontemplative kan spille en vigtig rolle.Blandt de medvirkende finder du bl.a. Anders Laugesen, John Dunne, Peter Elsass, Phie Ambo, Lone FJorback, David Hykes og Erik Pema Kunsang. Vi er i gang med at lave aftaler med flere virkelig spændende navne. Du kan følge vores blog, og du kan læse mere om alle de medvirkende på disse sider hvor flere af dem også har givet et lille interview om potentialer i at forbinde højskole og spiritualitet.
Du behøver ikke være buddhist

…for at være med. Det handler om at udforske og fordybe den måde, kontemplation – med rødder i buddhistisk inspireret meditation og filosofi såvel som andre traditioner – indgår i vores kulturs ressourcer.

Læs mere om stedet og praktikaliteter her.