Kontemplative sommerkurser - i praksis og dialog


Mindfulness - Buddhisme - Kreativitet - Fællesskab - Videnskab - Bæredygtighed

Helgenæs, ugerne 29 & 30, 2019 

Gomde Højskole

I 2018 grundlagde vi Danmarks første kontemplative højskole. Det blev en stor succes med mange engagerede deltagere og en kompetent lærerstab. I 2019 gentager vi successen med et nyt hold af lærere, som løbende vil blive annonceret her på siden. Kurserne giver mulighed for at:

  • Lære at praktisere meditation på en frisk måde - uanset om du er erfaren eller aldrig har prøvet det før 
  • Fordybe dig i buddhistisk og andre former for spirituel filosofi
  • Forholde dig til bæredygtighed, videnskab og tidens udfordringer og muligheder fra en kontemplativ vinkel
  • Møde en masse engagerede lærere, der underviser i øjenhøjde
  • Skabe nye relationer til andre, der også interesserer sig for mindfulness, buddhisme, bæredygtighed og lignende
  • Holde ferie på en anderledes måde i skøn natur på Helgenæs.

Du kan følge med på Facebook, hvis du vil have opdateringer om temaer og lærere som de annonceres løbende.

 
 
 

En vigtig dialog i vores tid

Over de sidste 20 år er mindfulness og andre kontemplative praksisser blevet en større del af vores samfundsliv. Meditation, yoga og buddhistisk tænkning er ved at finde fodfæste i vesten.

Højskolens centrale ærinde er at skabe dialog om, hvordan vi kan nære disse strøminger, så de virkelig kommer til gavn. Problematikker som bæredygtighed, økonomiske kriser, ensomhed og mangel på mening kalder på, at det kontemplative kan blive bedre integreret i vores samfund - i alle dens former. 

Højskolen er derfor ikke kurser rettet mod mennesker med en bestemt baggrund eller praksis - den er for alle med interesse for kontemplation i bred forstand. Den er et forsøg på at få det kontemplative til at leve på nye måder også udenfor meditationspuden - på arbejde, i samfundslivet, i hverdagen.

Du kan læse meget mere om vores idégrundlag på denne side

Når man kontemplerer er man ikke optaget af at præstere noget, at have noget eller at tage sig ud som noget – man hviler eller flyder opmærksomt i tilværelsens dybere lag


Kurser i 2019

Sommerkurserne i juli 2019 er ved at tage form, og vi begynder snart at blogge om de spændende lærere og kursusplaner. Det bliver mindst lige så spændende som sidste år. 

De ovordnede kursustitler vil være: 

Kursus 1 (15-21 juli): Buddhistisk Filosofi og Praksis -  Spirituel Dybde i en Global Kultur

Kursus 2 (22-28 juli): Kontemplation i Virkeligheden - Kærlighed, Kreativitet og Globale ansvar 

Vi åbner for tilmelding i januar 2019. Følg med på Facebook.


 

Du behøver ikke være buddhist

…for at være med. Det handler om at udforske, hvordan vi kan integrere kontemplative praksisser i vores moderne tid, så de kommer til gavn og udfolder sig bedst muligt - i videnskab, i kunst, i samfundet.