Team’et

Sommerhøjskole-projektet organiseres af en arbejdsgruppe tilknyttet Gomde. Vi gør dette arbejde fordi vi ser denne form for åbent og udforskende forum som et vigtigt skridt for Gomde – for at bidrage til bredden og dybden af de strømme af kontemplativ kultur som er blevet vigtige i vores tids kulturlandskab. Dette sigte inkluderer selvfølgelig – men rækker også langt ud over – de kredse af buddhister og mere klassisk buddhisme-interesserede som har udgjort Gomdes brugere hidtil.

Gruppen består af Niels Viggo Hansen, David Lauritsen, Ditte Dyrby, Rune Lacroix,Theresa Stjernholm og Isa Rasmussen.