Erik Pema Kunsang - Interview


Image

Erik Pema Kunsang - Meditationslærer og forfatter, gennem mange år oversætter for en række af den tibetanske buddhismes største lærere.

Der er noget vi alle har brug for, og især unge mennesker i vores tid: at kunne styre sig selv – at kunne lave bevidste beslutninger om sit liv. Beslutninger som man så også er i stand til at følge op på, i stedet for bare at blive ført afsted af sine egne og andres impulser.

Det ligger så heldigt at Buddhas lære har anvisninger på hvordan man gør det. Om man så kalder det buddhisme eller bliver buddhist – man kan lære metoderne, og bruge dem praktisk til mere og mere at holde roret i sit eget liv. Og det kan man endnu bedre når man ved noget om den sammenhæng de kommer fra, og de sammenhænge de i dag anvendes i . 

Vi ærgrer os tit bagefter, hvis vi kan se vi bare er gået med en eller anden overfladisk impuls, måske fra utryghed, vaner, medier eller gruppepres, i stedet for at tage os af det som virkelig betyder noget for os. Men i stedet for bare at skulle holde impulser tilbage, sådan krampagtigt – som børn der skal tvinges til at være stille – kan man kultivere en ro og en åben-sindethed indefra. 

Frisind og åbensindethed – som jo egentlig er gode danske værdier og idegrundlag for højskoler – er helt vigtige og nødvendige skridt i en kontemplativ eller meditativ udvikling. Uden dem giver det faktisk meget dårlig mening at importere buddhisme og meditaiton fra østen. Det bliver akavet – som et gedehoved på en fårekrop.

…Om man så kalder det buddhisme eller bliver buddhist – man kan lære metoderne, og bruge dem praktisk til mere og mere at holde roret i sit eget liv...

Det er et spændende og vigtigt projekt at holde hvad vi måske skulle kalde ”den kontemplative højskole”. Jeg vil gerne medvirke ved at stille en enkel meditationspraksis til rådighed for alle, en slags grundkursus på kursets første aftner, som så kan fungere som fælles klangbund for både morgenmeditationer og de forskellige diskussioner og udforskninger på højskolen – om hvordan det kontemplative og det aktive liv forbindes, forhåbentlig på hundrede frugtbare måder.