Idégrundlaget for Danmarks Kontemplative Højskole

Hvad er kontemplation? Hvad betyder Gomde? Hvad kan Buddha og Grundtvig give hinanden? Hvad prøver højskolen at opnå - og hvem henvender den sig til? Læs med nedenfor.
 

Hvad er Kontemplation?

Kontemplation betyder “skuen”. Når man kontemplerer er man ikke optaget af at præstere noget, at have noget eller at tage sig ud som noget – man hviler eller flyder opmærksomt i tilværelsens dybere lag. Mange bruger ordet kontemplation som ensbetydende med meditation, men man kan også bruge ordet til at pege på en bredere strømning – også meditative måder at filosofere på, være sammen på, osv. For århundreder siden havde Europas kultur mere plads til det åndelige, i hvert fald nogle steder. Man talte om at mennesket har to slags liv, det aktive vita activa og det kontemplative vita contemplativa. Det moderne Vesten har glemt så meget om det kontemplative liv at mange finder inspiration fra østlige traditioner. I Gomde Højskole tror vi at denne inspiration kan blive til mange slags gensidig gavn og glæde for øst og vest - hvis den kan ske udogmatisk, udforskende, med nysgerrig respekt for dybde.

Buddhisme og meditation som kultur-strømning

Buddha og buddhismen er ikke kun for buddhister – det bliver i stigende grad klart at det er en verdens-kultur-arv. Dens kerne er spirituel praksis – konkrete skridt man kan tage hvis man vil kultivere ånd, vågenhed, medfølelse osv i sit eget liv. Denne arv sætter tydeligt præg på et buddhistisk retreat-center som Gomde, men den er også generelt ved at blive en stærk kulturstrøm også i vesten, og sommerhøjskolen vil have den med som fælles klangbund – for bidrag både indenfor og udenfor traditionen. På højskolen kan du lære mere om meditation uanset om du er begynder eller erfaren, og samtidig vil meditation og spiritualitet være tæt inde på livet af alle de emner og temaer vi arbejder med. Du bliver klogere på meditation både indefra og udefra. I dette interview med Erik Pema Kunsang kan du læse lidt mere om hvordan buddha-arven kan blive meningsfuld i højskolesammenhæng.

Image

Buddhismen er verdens-kulturarv - en af de traditioner som har meget at give i form af "spirituel praksis".

Konkrete ting man kan gøre for at få mere ånd, medfølelse, vågenhed osv. ind i sin egen tilværelse.  

Grundtvig og højskolen

Grundtvig og højskolen er også en slags verdens-kulturarv – en  særlig dansk eller nordisk form. Også den handler om ånd og spiritualitet, men med en kerne som ligger på et andet niveau: som åbenhed i dialog, fællesskab og engagement ind i samtiden.

Grundtvig lagde vægt på "det levende ord" - at vi taler og lytter til hinanden uden at glemme kroppen og hjertet - at vi er i et fællesskab som finder og danner sig selv poetisk.

 

Den grundtvigske skoleform har særlig tradition for at skabe fællesskab omkring de levende og aktuelle samfundsbevægelser. I dag hvor kontemplation er begyndt at spille en ny og stærkere rolle i Danmark og vesten, mener vi, at Danmark har brug for en kontemplativ højskole. I dette interview med Anders Laugesen kan du læse lidt om hvordan den Grundtvigske  tradition for at nære frie og “oplyste” fællesskaber kan skabe nye rum for det kontemplative liv i vores tid.

Du kan også læse lidt mere om Grundtvigs ide om ånd i dette blog-indlæg om det historisk-poetiske.

Image

Grundtvig og højskolen er også verdens-kulturarv. Her er der vægt på ånd som noget der lever mellem mennesker - i nærhed og fællesskab.

Kontemplativ Højskole betyder

"Kontemplativ Højskole” betyder, at vi lægger os ind i den grundtvigske tradition for undervisning som både er dybt engageret ud fra et bestemt og tydeligt grundlag, og samtidig åben og dialog-skabende i forhold til tidens problemer og muligheder. Grundlaget på Gomde Højskole er buddhismen, men ud fra  dette  udgangspunkt vil vil åbne op til noget endnu bredere; det kontemplative liv i vores tid.

 

Både forløbet, præsentationen og lærerkredsen er derfor sammensatte, med stærke buddhistiske indhold, og samtidig med stærke elementer, der kommer udefra. Dette ikke for nødvendigvis at opnå alsidighed eller balance mellem alle synspunkter, men for at nære frugtbare dialoger hvor kontemplativ indsigt og praksis kan blive sat på spil og gjort levende ind i et nutidigt dansk kulturlandskab.  

Højskolen tager afsæt i buddhismen og andre kontemplative traditioner, ved både at fordybe kendskab til deres rødder og følge deres nutidige forgreninger og indflydelser i vores samfund. Vi vil åbne frugtbare refleksioner ind i mødet med forskellige anvendelser og brudflader i tiden. Blandt andet vil vi fordybe os i forholdet mellem mindfulness og psykoterapi, diskutere hvordan meditation kan eksistere på arbejdspladsen og i skolen, undersøge hvordan et personligt kontemplativt liv kan se ud i en moderne hverdag, og udforske forholdet mellem spiritualitet i øst og vest. 

Sideløbende vil vi sørge for at kvalificerede indføringer i meditation og andre metoder er til rådighed for begyndere og andre, og vi vil iværksætte praktiske fælles aktiviteter hvor buddhistisk / meditativ inspiration kan involveres og udtrykkes på friske, levedygtige måder. 

Image

Højskolen vil tage udgangspunkt i den buddhistiske og andre kontemplative åndsstrømninger. Og den vil følge deres forskellige forgreninger og nye betydninger i vores samfund.
 

For hvem

De kontemplative højskolekurser er for alle interesserede. Ikke mindst for dem som måske har fået noget kontemplativt eller meditativt indenbords i tilværelsen, og gerne vil fordybe det eller kvalificere det eller forbinde det med andre engagementer. Måske vil du gerne sætte en personlig interesse for meditation i forbindelse med en uddannelses eller specialeprojekts indhold? Eller måske er du på samme måde interesseret i at finde ind til et dybere indhold  i et jobvalg eller karrierreforløb.

Kurserne vil være brugbare for deltagere med mange forskellige baggrunde – både for dem med en buddhistisk baggrund eller viden, for dem med erfaringer og holdninger til noget bredere meditativt / spirituelt, og for dem som føler sig “grønne” men har en åben interesse. 

Der er ingen adgangsbetingelser. Man behøver fx ikke at kunne meditere i forvejen, men der bliver gode muligheder for at komme i gang hvis man er interesseret. Der er heller ingen forventninger om at man er overbevist om det ene eller det andet når man kommer, eller bliver det undervejs.

Hvad betyder Gomde

Gomde har eksisteret i 20 år som center for buddhistisk meditation og filosofi, knyttet til en bestemt tibetansk tradition. På tibetansk betyder "Gom" meditation og "de" betyder sted, så egentlig siger navnet simpelthen meditations-sted. Og det er et godt sted for meditation. Gomde ligger på Helgenæs, midt i noget af Danmarks smukkeste natur, med bakker, æbleplantager, skove og strande.

I begyndelsen var Gomde mest kendt og brugt af buddhister og folk med en årelang meditations-erfaring, men i stigende grad bruges stedet af en bredere kreds med interesse for mindfulness, yoga, osv. 

Du kan læse mere om stedet, og om foreningen bag det, på Gomdes egen webside.


Højskolen er for alle - især de, som prøver at få et kontemplativt liv til at udfolde sig i vores moderne verden.

Image