Susanne Lifschitz - Interview


Image

Susanne Lifschitz – Erfaren yogalærer, mindfulness-instruktør og psykoterapeut - og samtidig koordinator for Gomdes daglige drift. Susanne vil forestå og guide en times morgenyoga hver dag under højskolekurserne, tilrettelagt så både begyndere og erfarne kan få udbytte. 

Jeg glæder mig til at lave morgenyoga som en levende åbning til gode højskoledage. Vi starter fra drømmeland ved at trække vågenhed ind i hvad kroppen kan bevæge og erfare i dag. Rotere, strække, sanse, fylde ud... og samtidig give lidt slip på vores vaner med at præstere og se ud. Jeg kommer med forskellige invitationer til at opdage hvordan kroppen har det lige her til morgen, og derfra nænsomt udfordre den med dynamiske og statiske øvelser og måske komme helt ud til nogle af dens ”kanter”. Vi har et vågent åndedræt med hele vejen, og en undersøgelse af hvad man kan give slip ind i. Det er egentlig mere det end stillingerne der er morgenyogaen.

Nogle dage, hvis vejret og holdets stemning er til det, kan vi måske endda gøre det ude på græsplænen, så man rigtig får følelsen af at tage en ny dag ind...

NV: Der kommer nok folk der har lavet masser af yoga før, og folk der slet ikke har. Kan de allesammen komme med deres måtter der kl. 7 om morgenen og få noget ud af det?

Ja! Og vi har også yogamåtter til dem der ikke har deres egen. Jeg vil guide ind i det på sådan en måde, at alle kan få noget ud af det. Selvfølgelig er det forskelligt, hvad folk får ud af det. For nogle vil det være vigtigt at blive udspændt, komme ud i nogle yderstillinger og sørge for at ryggen og kroppen i det hele taget har det godt resten af dagen. For andre kan det være vigtigt at komme til stede i kroppen og åndedrættet som forberedelse til morgenmeditationen. For nogle er yoga allerede en meditation i sig selv. Under alle omstændigheder er sådan en morgenyoga en luksus  - noget man skulle have på enhver ferie for rigtig at være der.

Jeg vil også gerne lægge grunden for små åbninger, der kan gentages i løbet af dagen på højskolen for at gøre kroppen helt vågen og levende igen - fx en lille udforskende stræk-øvelse mellem et inspirerende foredrag og en diskussion om det. Eller en åndedræts-opmærksomhed man kan eksperimentere med, når man tager en svømmetur.

Jeg ved, at dagsprogrammet også kommer til at rumme andre slags meditation omkring krop, bevægelse og stemme - og jeg glæder mig til at indrette yogaundervisningen på måder, som svinger med dem. Især glæder jeg mig til at lære David Hykes’ stemme-arbejde at kende.

Og igen, det skal være enkelt. Det her er højskole, og alle skal kunne være med - det skal først og fremmest være enkelt og inviterende, så alle kan få en befriende daglig oplevelse af at mærke sin krop. Det bliver noget med 5-7 minutter åndedræt i starten og så rigtig meget krop. Og så 5-7 min afspænding til sidst. Synes du ikke det? Det skal hænge sammen med hele programmet.