Teamet


Image

Sommerhøjskole-projektet organiseres af en arbejdsgruppe tilknyttet Gomde. Vi gør dette arbejde fordi vi ser denne form for åbent og udforskende forum som et vigtigt skridt for Gomde – for at bidrage til bredden og dybden af de strømme af kontemplativ kultur som er blevet vigtige i vores tids kulturlandskab. Dette sigte inkluderer selvfølgelig – men rækker også langt ud over – de kredse af buddhister og mere klassisk buddhisme-interesserede som har udgjort Gomdes brugere hidtil.

Gruppen består p.t. af Niels Viggo Hansen, David Lauritsen, Ditte Dyrby og Theresa Stjernholm Vi vil gerne høre fra dig, hvis du også har lyst at engagere dig i højskole-projektet på små eller store måder.